LOGO-RYTM ul. Piłsudskiego 41/7 50-032 Wrocław                  logorytm.pm@gmail.com            FB

733 757 916 - Logopeda /  790799299 - Terapeuta SI (Natalia) /  693 714 063 - Terapeuta SI (Paulina)

LOGOPEDA

Konsultacja logopedyczna 

140 zł / 60 min

Terapia logopedyczna 

130 zł / 60 min

100 zł / 45 min

80 zł / 30 min

Wydanie opinii logopedycznej w formie pisemnej

150 zł

  

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza / rediagnoza procesów integracji sensorycznej (4 spotkania 60 min + opis diagnozy wraz z dietą sensoryczną) 

680 zł

Konsultacja (omówienie postępów terapii, aktualizacja diety sensorycznej)

150 zł / 60 min

Terapia Integracji Sensorycznej

150 zł / 60 min

Wydanie pisemnej opinii/zaświadczenia w toku terapii

50 zł

 

FIZJOTERAPIA

Konsultacja fizjoterapeutyczna

130 zł / 60 min

Terapia indywidualna

130 zł / 60 min

 

TERAPIA RĘKI

Konsultacja

130 zł / 60 min

Terapia indywidualna

130 zł / 60 min

100 zł / 45 min

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego!

Kontakt

Zapraszamy na konsultację, diagnozę oraz terapię z zakresu:

Logopedii 

Fizjoterapii

Terapii Integracji Sensorycznej

Terapii Ręki