LOGO-RYTM ul. Piłsudskiego 41/7 50-032 Wrocław                  logorytm.pm@gmail.com            FB

733 757 916 - Logopeda /  790799299 - Terapeuta SI (Natalia) /  693 714 063 - Terapeuta SI (Paulina)

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego!

Kontakt

Zapraszamy na konsultację, diagnozę oraz terapię z zakresu:

Logopedii 

Fizjoterapii

Terapii Integracji Sensorycznej

Terapii Ręki